Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenimlerin tanınması Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.