Program Hakkında Bilgi

Yüksek Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen program sonunda öğrenciler, lisans eğitimlerini "Ziraat Mühendisi" unvanı alarak tamamlamışlarsa, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında uzman düzeyinde yeterliliklere sahip "Ziraat Yüksek Mühendisi", eğer başka bir unvan alarak tamamlamışlarsa "Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzmanı" unvanı ile yasaların kendilere verdiği yetkileri kullanmaya hak kazanırlar. Öğrenciler, programdaki eğitim-öğretimleri süresince, 72´si Uzmanlık Alan Derslerinin de dahil olduğu Yüksek Lisans derslerinden ve seminerden ve 48´i de tez çalışmasından olmak üzere 120 AKTS´yi tamamlamak zorundadırlar. Son iki yarıyıllarında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili Toprak Etüt Haritalama, Toprak Genesisi, Toprak Kimyası, Toprak Fiziği, Toprak Mineralojisi, Toprak Biyolojisi, Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme gibi çalışma alanlarında Yüksek Lisans Tezi hazırlamak suretiyle, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan uzman veya akademik kariyerine devam etmek isteyen genç araştırıcı olarak mezun olurlar.
Program ISCED Kodu

44, 62
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede uzman düzeyinde iş gücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerin, toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimlerine ait uzman düzeyinde yeterli bilgiyle donanmaları da programın temel hedeflerindendir. Ayrıca, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümündeki laboratuvarlar, seralar ve Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki araziler ve dünyanın en verimli üç ovasından birisi olan Çukurova´nın kampüsün çok yakınında olması, öğrencilerinin vizyonlarının genişlemesi ve daha iyi eğitim almaları için oldukça önemlidir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.