Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLİG 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 1 0 6
YLİGS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İG 003 İş Güvenliği Mevzuatı Türkçe 3 3 6
İG 005 Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Doğru Kullanımı Türkçe 3 3 6
İG 007 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-I Türkçe 3 3 6
İG 009 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 015 Hasat-Harman Sonrası Ürün İşleme Makinalarında İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 019 Kimyasal Risk Etmenleri Türkçe 3 3 6
İG 025 Biyolojik Risk Etmenleri Türkçe 3 3 6
İG 027 Yangın ve Güvenlik Sistemleri Türkçe 3 3 6
İG 033 Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizleri Türkçe 3 3 6
İG 035 Endüstriyel Hijyen Türkçe 3 3 6
İG 037 Gıda Sektöründe Yönetim Sistemleri ve İş Güvenliği Uygulamaları Türkçe 3 3 6
İG 041 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen Türkçe 3 3 6
İG 043 Motorlu Araçlarda İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 047 Risk Analizi-I Türkçe 3 3 6
İG 051 Fiziksel Risk Etmenleri I Türkçe 3 3 6
İG 053 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-I Türkçe 3 3 6
İG 055 Enerji Üretim Tesislerinde İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 057 Tarımda İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 059 Eğitim Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri Türkçe 3 3 6
İG 067 İş Güvenliği Yönetim Sistemleri Türkçe 3 3 6
İG 069 Konfeksiyonda İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 071 Jeolojik Kökenli Doğal Afetler Türkçe 3 3 6
İG 075 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları -I Türkçe 3 3 6
İG 077 Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-I Türkçe 3 3 6
İG 079 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 081 Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim Türkçe 3 3 6
İG 085 Tekstilde İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları Türkçe 3 3 6
İG 087 Laboatuvarlarda İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 089 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik Türkçe 3 3 6
İG 093 Biyolojik Risk Etmenleri, Hijyen ve İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 095 Farklı Sektörler için Örneklemeli Risk Değerlendirme Raporu Hazırlık Esasları Türkçe 3 3 6
İG 097 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler I Türkçe 3 3 6
İG 099 Meslek Hastalıkları Türkçe 3 3 6
İG 101 İş Hukuku Türkçe 3 3 6
İG 103 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği -I Türkçe 3 3 6
İG 105 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği - I Türkçe 3 3 6
İG 107 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - I Türkçe 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLİG 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 1 0 6
YLİGS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İG 006 İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri Türkçe 3 3 6
İG 010 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-II Türkçe 3 3 6
İG 014 Meliorasyon Makinalarında İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 018 Çevre Sorunları ve İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 022 Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 026 Çevre Tesis ve Laboratuvarlarında İş Hijyeni Türkçe 3 3 6
İG 028 Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 030 Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi- SEVESO Prosedürü Türkçe 3 3 6
İG 032 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen Türkçe 3 3 6
İG 036 Risk Analizi-II Türkçe 3 3 6
İG 038 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik Türkçe 3 3 6
İG 042 Kimyasal Risk Etmenleri Türkçe 3 3 6
İG 044 Tekstil Sektöründe İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları Türkçe 3 3 6
İG 046 Fiziksel Risk Etmenleri II Türkçe 3 3 6
İG 048 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-II Türkçe 3 3 6
İG 050 Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 052 Tarımsal Ürünleri İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 054 İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim Türkçe 3 3 6
İG 058 Taşımacılık Sistemlerinde İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 060 Deprem Olgusu ve Analizi Türkçe 3 3 6
İG 062 Ergonomi Türkçe 3 3 6
İG 066 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları-II Türkçe 3 3 6
İG 068 Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-II Türkçe 3 3 6
İG 070 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 072 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 080 Konfeksiyonda İş Güvenliği Türkçe 3 3 6
İG 082 Havalandırma ve İklimlendirme Türkçe 3 3 6
İG 086 Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizlerde İşyeri ve İş Güvenliği ve Hijyen Eğitimi Türkçe 3 3 6
İG 088 Ergonomik Risk Faktörlerinin Farklı Sektörler için Örneklemeli Değerlendirilmesi Türkçe 3 3 6
İG 090 Makinalarda Emniyet ve Risk Yönetimi Türkçe 3 3 6
İG 092 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler II Türkçe 3 3 6
İG 094 Meslek Hastalıkları Türkçe 3 3 6
İG 096 İş Hukuku Türkçe 3 3 6
İG 098 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği - II Türkçe 3 3 6
İG 100 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği- II Türkçe 3 3 6
İG 102 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - II Türkçe 3 3 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLİG 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 1 0 6
YLİGT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLİG 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 1 0 6
YLİGT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler