Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Yok

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS (ya da muadili bir sınav) sınavlarından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde akademik ve mesleki bilgiye sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.