Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.

- Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.

- Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.

- Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.

Ögrenme Yetkinligi

- Bilimde etik değerlerini öğrenir.