Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.