Program Hakkında Bilgi

Bankacılık ve Borsa Tezsiz Yüksek Lisans Programı; bankacılık ve sermaye piyasalarıyla ilgili kapsamlı bilgilerin verildiği bir yüksek lisans programıdır. Program, katılanlara finans alanıyla ilgili açılan gerek kamu gerekse özel sektör sınavlarının başarımında önemli bir katkı sağlamaktadır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

Toplam 30 kredi ve en az 60 AKTS
Programın Süresi

1 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Finansal piyasaların yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgiler vermeyi amaçlayan bu program, özellikle bankacılık vadeli işlemler, sermaye piyasaları ve portföy yönetimi konularına odaklanmaktadır. Program SPK Lisanslama sınavları, BES Sınavları ve VOB Uzman Yardımcılığı sınavlarına girecek adayların hazırlık altyapısının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacaktır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.