Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar bankalarda ve diğer finans kuruluşlarında (özel veya kamu) alanları ile ilgili çalışabilmekte veya danışmanlık şirketlerinde de görev alabilmektedirler. Mezunlar ayrıca devlet sektöründe SPK, BİST, Rekabet Kurumu, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Bakanlıkların Müfettişlik ve Uzman kadrolarında; özel sektörde ise özel bankaların müfettişlik ve uzmanlık kadrolarında, şirketlerin finans ve muhasebe gibi branşlarında kendilerine iş imkanı bulabilmektedirler. Bunun dışında mezunlar, gerekli aşamaları geçmek şartı ile serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanlarını alabilmektedirler.