Bölüm Başkanı:

Prof.Dr. HASAN ALTAN ÇABUK (haltan)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. HÜSEYİN GÜLER (hguler); Erasmus Koordinatörü: Prof.Dr. SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ (sbilgin)