Amaçlar

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programının amacı, ekonometri, istatistik ve iktisat kavramları ile becerilerini kullanacak şekilde öğrencilerini donatarak, onların kamu ve özel sektörde karar alıcı pozisyonlarda istihdam edilmelerini sağlamaktır. Programda ayrıca kamu ve vakıf üniversitelerinde istihdam edilecek genç akademisyenlerin yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Hedefler

Kamu ve özel sektöre alanında donanımlı iş gücü sağlamayı hedeflemektedir.