Özel Kabul Koşulları:

Ekonometri, İktisat, Fen Edebiyat Fakültesinin Matematik, İstatistik veya Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak.