Program Hakkında Bilgi

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programın ilk yılında teorik ve uygulamalı derslerini tamamlayıp ikinci yılında tez hazırlamaktadır. Bu dersler ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması ve iktisat ile ilgili konuları içermektedir. Programın sonunda öğrenci geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısına sahip olarak, herhangi bir konuda detaylı literatür araştırması yaparak ve seçeceği bir konuda tez yazarak Ekonometri Bilim Uzmanı unvanını kazanır.
Program ISCED Kodu

0311
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl (4 Yarıyıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programda öğrenciler, akademik ilgileri doğrultusunda ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması ve iktisat ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Bununla birlikte sunacakları bir seminerin ardından ilgi duydukları bir konuyla ilgili tez önerilerini verirler. Bu tezi başarı ile savunan bir öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.