Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EPÖ 701 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu Türkçe 3 3 6
EPÖ 705 Uygulamalı Eğitim İstatistiği I Zorunlu Türkçe 3 3 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 701 Eğitim Yönetimi Türkçe 3 3 6
EGT 702 Halkla İlişkiler Türkçe 3 3 6
EGT 703 Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim Türkçe 3 3 6
EGT 705 Örgüt Sosyolojisi Türkçe 3 3 6
EGT 708 Eğitimde Teftiş Tekniği Türkçe 3 3 6
EGT 709 Öğretimde İletişim Türkçe 3 3 6
EGT 711 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Türkçe 3 3 6
EGT 713 Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri Türkçe 3 3 6
EGT 715 Eğitim Ekonomisi Türkçe 3 3 6
EGT 716 Grup Dinamiği Türkçe 3 3 6
EGT 717 Yaygın Eğitim I Türkçe 3 3 6
EGT 718 Yaygın Eğitim II Türkçe 3 3 6
EPÖ 714 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Prog.Yeni Eğil. Türkçe 3 3 6
EPÖ 717 Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler Türkçe 3 3 6
EPÖ 721 Halkla İlişkiler Türkçe 3 3 5
EPÖ 731 Hizmetiçi Eğitim Türkçe 3 3 5
EPÖ 739 Öğrenme Kuramları Türkçe 3 3 7
EPÖ 742 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 3 3 5
EPÖ 746 Kubaşık Öğrenme Türkçe 3 3 6
EPÖ 754 Proje Temelli Öğrenme Uygulamaları Türkçe 3 3 7
EPÖ 755 Proje Temelli Öğrenme Türkçe 3 3 5
EPÖ 756 Öğrenme Stilleri Türkçe 3 3 5
EPÖ 757 Öğretim Tasarımı Türkçe 3 3 7
EPÖ 758 Eğitim Programları ve Öğretime Çok Yönlü Bakış Türkçe 3 3 6
EPÖ 760 Öğretimde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar Türkçe 3 3 6
EPÖ 761 Eğitimde Örtük Program Türkçe 3 3 6
EPÖ 763 Sınıf Yönetiminde Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 5
EPÖ 765 Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünme Öğretimi Türkçe 3 3 5
EPÖ 767 Eğitimde Program Değerlendirme Türkçe 3 3 5
EPÖ 769 Sınıf Yönetim Stratejileri Türkçe 3 3 5
EPÖ 772 Çevre Eğitimi Boyutları, Uyg. ve Karşılaşılan Sorunlar Türkçe 3 3 0
EPÖ 773 Eğitimde Program Geliştirme Türkçe 3 3 6
EPÖ 775 Örneklerle Eleştirel Düşünme Öğretimi Türkçe 3 3 5
EPÖ 777 Eğitim ve Öğretimde Etiksel Sorunlar Türkçe 3 3 6
EPÖ 779 Kavram Öğretimi Yaklaşımları Türkçe 3 3 72. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGTS 700 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
EPÖ 702 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu Türkçe 3 3 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 701 Eğitim Yönetimi Türkçe 3 3 6
EGT 702 Halkla İlişkiler Türkçe 3 3 6
EGT 703 Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim Türkçe 3 3 6
EGT 705 Örgüt Sosyolojisi Türkçe 3 3 6
EGT 708 Eğitimde Teftiş Tekniği Türkçe 3 3 6
EGT 709 Öğretimde İletişim Türkçe 3 3 6
EGT 711 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Türkçe 3 3 6
EGT 713 Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri Türkçe 3 3 6
EGT 715 Eğitim Ekonomisi Türkçe 3 3 6
EGT 716 Grup Dinamiği Türkçe 3 3 6
EGT 717 Yaygın Eğitim I Türkçe 3 3 6
EGT 718 Yaygın Eğitim II Türkçe 3 3 6
EPÖ 714 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Prog.Yeni Eğil. Türkçe 3 3 6
EPÖ 717 Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler Türkçe 3 3 6
EPÖ 721 Halkla İlişkiler Türkçe 3 3 5
EPÖ 731 Hizmetiçi Eğitim Türkçe 3 3 5
EPÖ 739 Öğrenme Kuramları Türkçe 3 3 7
EPÖ 742 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 3 3 5
EPÖ 746 Kubaşık Öğrenme Türkçe 3 3 6
EPÖ 754 Proje Temelli Öğrenme Uygulamaları Türkçe 3 3 7
EPÖ 755 Proje Temelli Öğrenme Türkçe 3 3 5
EPÖ 756 Öğrenme Stilleri Türkçe 3 3 5
EPÖ 757 Öğretim Tasarımı Türkçe 3 3 7
EPÖ 758 Eğitim Programları ve Öğretime Çok Yönlü Bakış Türkçe 3 3 6
EPÖ 760 Öğretimde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar Türkçe 3 3 6
EPÖ 761 Eğitimde Örtük Program Türkçe 3 3 6
EPÖ 763 Sınıf Yönetiminde Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 5
EPÖ 765 Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünme Öğretimi Türkçe 3 3 5
EPÖ 767 Eğitimde Program Değerlendirme Türkçe 3 3 5
EPÖ 769 Sınıf Yönetim Stratejileri Türkçe 3 3 5
EPÖ 772 Çevre Eğitimi Boyutları, Uyg. ve Karşılaşılan Sorunlar Türkçe 3 3 0
EPÖ 773 Eğitimde Program Geliştirme Türkçe 3 3 6
EPÖ 775 Örneklerle Eleştirel Düşünme Öğretimi Türkçe 3 3 5
EPÖ 777 Eğitim ve Öğretimde Etiksel Sorunlar Türkçe 3 3 6
EPÖ 779 Kavram Öğretimi Yaklaşımları Türkçe 3 3 7


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGT1 701 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGT1 701 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler