Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler
(EPÖ717)
4 3 2 4 4 5 3 4 5 5 5 2 2 2 3 4 4 5 5 5
Eğitim Ekonomisi
(EGT715)
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
Eğitim ve Öğretimde Etiksel Sorunlar
(EPÖ777)
- - - 3 4 - 4 4 3 4 5 3 2 - 2 4 2 1 - -
Eğitim Yönetimi
(EGT701)
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
Eğitimde Örtük Program
(EPÖ761)
5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 - - 4 2 5 3 4 3 3
Eğitimde Program Değerlendirme
(EPÖ767)
5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
Eğitimde Program Geliştirme
(EPÖ773)
5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
Eğitimde Teftiş Tekniği
(EGT708)
4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4
Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri
(EGT713)
4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
Grup Dinamiği
(EGT716)
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
Halkla İlişkiler
(EGT702)
5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Halkla İlişkiler
(EPÖ721)
- 3 5 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4
Hizmetiçi Eğitim
(EPÖ731)
2 3 4 3 3 3 2 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
İlköğretimde Sosyal Bilgiler Prog.Yeni Eğil.
(EPÖ714)
5 4 3 3 5 5 4 5 4 5 3 3 3 1 - 3 5 5 5 3
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
(EPÖ742)
2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5
Kavram Öğretimi Yaklaşımları
(EPÖ779)
5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 3 2 3 4 4 5 5 2
Kubaşık Öğrenme
(EPÖ746)
3 2 4 4 - 3 2 3 4 3 3 - 3 - - 2 - 4 3 2
Öğrenme Kuramları
(EPÖ739)
5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4
Öğrenme Stilleri
(EPÖ756)
4 2 5 4 3 5 3 4 5 4 3 1 5 3 3 4 3 5 4 3
Öğrenme ve Öğretme Kuramları
(EGT711)
4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5
Öğretim Tasarımı
(EPÖ757)
4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 5
Öğretimde İletişim
(EGT709)
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4
Öğretimde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar
(EPÖ760)
5 5 4 3 1 2 3 3 4 3 3 - 3 4 2 3 3 4 4 3
Örgüt Sosyolojisi
(EGT705)
4 - 4 3 - - 3 3 4 - - - 4 - 3 3 3 5 5 4
Örneklerle Eleştirel Düşünme Öğretimi
(EPÖ775)
- 5 - - 4 - - - 3 3 3 3 2 2 3 4 3 5 2 2
Proje Temelli Öğrenme
(EPÖ755)
5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 1
Proje Temelli Öğrenme Uygulamaları
(EPÖ754)
5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4
Seminer
(EGTS700)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sınıf Yönetim Stratejileri
(EPÖ769)
4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 3 1 4 1 4 4 4 4 5 4
Sınıf Yönetiminde Araştırma ve Uygulama
(EPÖ763)
3 5 5 3 2 4 3 3 4 2 4 1 3 2 3 4 4 5 5 5
Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünme Öğretimi
(EPÖ765)
1 5 1 1 4 1 1 2 1 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 5
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
(EPÖ701)
3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 5 3 5 4 3
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II
(EPÖ702)
3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 5 3 5 4 3
Uygulamalı Eğitim İstatistiği I
(EPÖ705)
2 2 5 5 4 1 1 4 5 1 1 2 3 5 1 3 1 3 3 1
Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim
(EGT703)
5 5 5 5 - - 2 4 4 1 4 - 4 - 4 3 4 4 4 4
Yaygın Eğitim I
(EGT717)
5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
Yaygın Eğitim II
(EGT718)
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4
İlişkili ders sayısı / 37 33 34 34 35 33 32 35 35 36 35 35 31 35 32 34 36 35 36 35 35
İlişki ağırlığı 135139148143130133125143155134131114132113122142140157148135
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir