Program Hakkında Bilgi

Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programı öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarına, bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
Program ISCED Kodu

14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimi (142-Eğitim Bilimi)
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

Azami 6 yarı yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programında bilimsel araştırma ve istatistikle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin bireysel ve akademik ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.