Mezunların İstihdam Olanakları:

Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programından mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında eğitim bilimleri uzmanı, uzman öğretmen, akademik koordinatör, eğitim yöneticisi vb. unvanlarla çalışabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektöre ait çeşitli işkollarındaki işyerlerinde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde görev alabilmektedirler.