Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Eğitim Bilimleri alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

İkinci derece/ Yüksek Lisans