Amaçlar

Eğitim sektöründe görev yapan öğretmen, denetçi ve yöneticilerin eğitim programı ve öğretim alanıyla ilgili lisans düzeyinde edindikleri kuramsal bilgilerini geliştirmek, kuram ve mesleki deneyimlerini birleştirebilecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin bir öğrenme ortamı sağlayarak, eğitim alanında ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alma, araştırma yapma ve çözüm üretme becerilerini kazandırmaktır.

Hedefler

Kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, eğitim ve öğretimin etkililiğinin arttırılmasında aktif görev alabilecek öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak.