Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.