Program Hakkında Bilgi

Eğitim Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programında katılımcılar program süresince eğitim sistemindeki güncel yaklaşım ve uygulamaları derinlemesine inceleyerek, bu alandaki değişimleri analiz etme ve kurumlarına uyarlayabilecek fırsatlar elde ederler. Ayrıca alanlarıyla ilgili bir konuda dönem projesi tamamlayarak araştırma becerisi kazanırlar.
Program ISCED Kodu

14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimi (142-Eğitim Bilimi)
Programın Kredisi

60 AKTS
Programın Süresi

Azami süre 3 yarı yıldır.
Programın Özellikleri ve Tanımı

Eğitim Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 60 AKTS' den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Programda kuramsal ve uygulamaya dönük zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin bireysel ve akademik ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.