Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
FDB1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FDBS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 36 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB 701 Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi Türkçe 3 3 6
FDB 703 İslam'ın Klasık Çağında Felsefe 3+3 3 6
FDB 705 Din Eğitimi Bilimi Türkçe 3 3 6
FDB 715 Ahlak Felsefesi ve Problemleri 3 3 6
FDB 717 Dini Coğrafya 3 3 6
FDB 721 Psikolojik Akımlar Açısından Din Türkçe 3 3 6
FDB 731 Din Psikolojisinin Tarihsel Gelişimi Türkçe 3 3 6
FDB 733 Din Psikolojisinin Temel Sorunları Türkçe 3 3 6
FDB 735 Dinsel Hayatın Boyutları ve Psiko-Sosyal Uyum Türkçe 3 3 6
FDB 741 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 3 3 6
FDB 777 Felsefede Tanrı Sorunu ve Tanrı-İnsan İlişkisi 3 3 6
FDB 781 Din Sosyolojisinin Problemleri 3 3 6
FDB 787 Dinsel Değişim ve Din Değiştirme Türkçe 3 3 6
FDB 795 Din Eğitiminin Uygulama Alanları Türkçe 3 3 6
FDB1 721 Sosyal Hareketlilik Tabakalaşma ve Din Türkçe 3 3 6
FDB1 723 İslam Felsefesinde Siyaset Kuramları 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB 798 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Zorunlu Türkçe 3 3 6
FDB1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
FDB1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FDBS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 42 *

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB 704 Sosyoloji Tarihi ve Nazariyeler Türkçe 3 3 6
FDB 706 Din Sosyolojisinde Kaynak Metinler 3 3 6
FDB 708 Klasik Dönem İslam Felsefesi Tarihi 3+3 3 6
FDB 730 Kişilik ve Dinsel İnanış Türkçe 3 3 6
FDB 734 Sosyal Psikolojik Açıdan Din ve Dindarlık Türkçe 3 3 6
FDB 744 Yahudiliğin Doğuşu ve Gelişimi 3 3 6
FDB 758 AB Ülkelerinde Din Öğretimi Türkçe 3 3 6
FDB 760 Din Eğitiminin Problemleri 3 3 6
FDB 784 Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlık Türkçe 3 3 6
FDB 788 Hıristiyan Kiliselerinin Karşılaştırılması 3 3 6
FDB 796 Türk İslam Kültüründe Felsefi Düşüncenin Kökenleri Türkçe 3 3 6
FDB1 720 İslam Felsefesinde Ahlak Kuramları 3+3 3 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
FDB1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FDB1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
FDB1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler