Program Hakkında Bilgi

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Program ISCED Kodu

221
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

4 Yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Felsefeve Din Bilimleri alanında insan, din ve kültür ilişkilerinin çeşitli boyutları üzerinde çalışmalar yapabilecek nitelikli insan gücü ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.