Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: https://eobs.cu.edu.tr/degerlendirme_tr.aspx