Amaçlar

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı öncelikle bilimsel ve analitik düşünme ve analiz yeteneğine sahip, kamu sektörünün ekonomideki varlık gerekçesini gerek kuramsal gerekse de uygulamalı düzeyde kavramış, mali problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan hukuksal ve iktisadi bakış açısına sahip Maliye Bilim Uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında yüksek lisans öğrencilerine maliye bilim dalı kapsamındaki bilimsel yayınları takip edebilme, literatüre katkı sağlayabilme, mali sorunların çözümünde gerek yerel gerekse de ulusal ölçekte reçeteler sunabilme ve bu amaçla rol alabilme becerilerini sağlama amacında olan çok boyutlu bir eğitim sunulmaktadır.

Hedefler

1992 yılından itibaren itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı, hedeflediği kazanımlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Program gerek üniversitemiz bünyesindeki mezunlara gerekse de diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilere yüksek lisans eğitimi alma fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca programımız disiplinler arası çalışmayı hedefleyen İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi bölümlerden mezun adaylara da yüksek lisans eğitimi vermektedir. Maliye Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak üniversitelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimi alarak bilimsel düşünme becerisi kazanan, analitik, eleştirel düşünme biçimlerini kullanan, araştırmacı, mesleki anlamda kendini geliştirme çabasında olan bireylerin çalıştıkları kurumlardaki performansları ve kuruma faydaları açıktır.