Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Bilimsel Araştırma ve Etik
(PF740)
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Bütçe
(PF724)
5 4 2 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
Güncel Vergi Sorunları
(PF736)
1 1 - - 1 4 1 5 1 1 - 2 1 1
Kamu Borçları
(PF719)
3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Kamu Ekonomisi I
(PF741)
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2
Kamu Ekonomisi II
(PF742)
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Kamu Gelirleri Politikası
(PF725)
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5
Kamu Harcamaları Politikası
(PF715)
4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi
(PF743)
3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4
Mali Doktrinler
(PF723)
5 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4
Regülasyon Ekonomisi
(PF720)
- - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Ekonomisi
(PF731)
5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
Seminer
(PFS700)
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Tez Çalışması
(PF1701)
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Türk Vergi Sistemi Analizi
(PF730)
4 1 1 2 2 5 5 5 4 5 4 3 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(PF1700)
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Vergi Cezaları ve Uyuşmazlıkları
(PF735)
4 3 5 1 1 5 4 5 5 - 4 5 5 3
Vergi Yargısı
(PF738)
1 2 1 1 1 4 3 5 1 1 - 1 1 -
Vergileme Ekonomisi Vergi Psikolojisi
(PF717)
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
Yerel Yönetimler
(PF701)
5 4 1 2 2 4 4 5 3 3 4 5 5 4
İlişkili ders sayısı / 20 19 19 18 18 19 19 19 19 19 18 17 19 19 18
İlişki ağırlığı 6751474652646466635359667160
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir