Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı 1992-1993 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine ve öğrenci alımına başlamıştır. Maliye Yükseklisans programı kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli Maliye Bilim Uzmanı yetiştirmeyi hedefler. Bu amaçla maliye teorisi, mali iktisat, bütçe ve mali hukuk alanında temel bilgiler üzerine inşa edilen analiz yönü ağırlıklı bir eğitim programı uygulamaktadır.
Program ISCED Kodu

31/34
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Maliye Yükseklisans programı; Maliye biliminin konusunu oluşturan mali olayları teorik, sosyolojik ve hukuki açıdan ele alan, bütçe disiplini içinde açıklayan, iktisat ve ilgili diğer bilim dalları ile kesişen konuları Maliye nosyonu çerçevesinde bir senteze kavuşturan ve analizin yapılması becerisini kazandıran bir programdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.