Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar başta kamu sektörü olmak olmak üzere, özel sektörde çeşitli faaliyet alanlarında istihdam olanaklarına sahiptir.