Mezuniyet Koşulları:

Bir öğrencinin programı başarıyla tamamlayabilmesi için, en az 120 AKTS ders almış olması, biri ders döneminde ve biri tez döneminde olmak üzere 2 adet ‘Seminer’ dersi ve tez çalışmasıyla birlikte ‘Uzmanlık Alan Dersi’ almış olması gerekmektedir. Aynı zamanda, tezini jüri karşısında savunarak başarıyla tamamlaması ve Genel not ortalamasını 2.00’nin altına düşürmemesi gerekmektedir.