Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 765 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu Türkçe 2 2 4
TDE1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 701 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I Türkçe 2 2 4
TDE 707 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları I Türkçe 2 2 4
TDE 709 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2 2 4
TDE 711 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I Türkçe 2 2 4
TDE 713 Türk Dilinin Kaynakları I Türkçe 2 2 4
TDE 715 Eski Anadolu Türkçesi I Türkçe 2 2 4
TDE 721 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2 2 4
TDE 723 16.yy. Mesnevileri Türkçe 2 2 4
TDE 729 Tanzimat Döneminde Roman I Türkçe 2 2 4
TDE 731 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri I Türkçe 2 2 4
TDE 739 Osmanlı Türkçesi Metinleri I Türkçe 2 2 4
TDE 745 Cumhuriyet Döneminde Eleştiri I Türkçe 2 2 4
TDE 747 Divan Şiirinde Edebi Akımlar I Türkçe 2 2 4
TDE 749 Tanzimat'tan Cumhuriyete Edebiyatımızda Eleştiri Türkçe 2 2 4
TDE 753 Eski Türk Edebiyatında Şerh I Türkçe 2 2 4
TDE 757 Anadolu ve Rumeli Ağızları I Türkçe 2 2 4
TDE 759 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri I Türkçe 2 2 4
TDE 761 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri I Türkçe 2 2 4
TDE 763 Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri I Türkçe 2 2 4
TDE 771 Derlem Dilbilim I Türkçe 2 2 5
TDE 773 Eski Türk Edebiyatında Belagat I Türkçe 2 2 5
TDE 775 Dil İlişkileri ve Türkçe I Türkçe 2 2 5
TDE 777 Edebiyat ve Sanat Eğitiminde Drama I Türkçe 3 3 5
TDE1 769 Orhon Türkçesi Türkçe 3 3 52. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 766 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu Türkçe 2 2 4
TDE1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDES 700 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 32 *

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 702 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II Türkçe 2 2 4
TDE 708 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları II Türkçe 2 2 4
TDE 710 Yeni Türk Edebiyatı II Türkçe 2 2 4
TDE 712 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II Türkçe 2 2 4
TDE 714 Türk Dilinin Kaynakları II Türkçe 2 2 4
TDE 716 Eski Anadolu Türkçesi II Türkçe 2 2 4
TDE 722 Türk Dili Tarihi II Türkçe 2 2 4
TDE 724 17.yy. Mesnevileri Türkçe 2 2 4
TDE 730 Tanzimat Döneminde Roman II Türkçe 2 2 4
TDE 732 Türk Halk Edb. Anlatı Türleri II Türkçe 2 2 4
TDE 734 Dilbilimi II Türkçe 2 2 4
TDE 740 Osmanlı Türkçesi Metinleri II Türkçe 2 2 4
TDE 750 Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyatımızda Eleştiri II Türkçe 2 2 4
TDE 752 Divan Şiirinde Edebi Akımlar II Türkçe 2 2 4
TDE 754 Eski Türk Edebiyatında Şerh II Türkçe 2 2 4
TDE 756 Türkmence Türkçe 2 2 4
TDE 758 Anadolu ve Rumeli Ağızları II Türkçe 2 2 4
TDE 760 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II Türkçe 2 2 4
TDE 762 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri II Türkçe 2 2 4
TDE 764 Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri II Türkçe 2 2 4
TDE 768 Cumhuriyet Döneminde Eleştiri II Türkçe 2 2 4
TDE 772 Derlem Dilbilim II Türkçe 2 2 5
TDE 774 Eski Türk Edebiyatında Belagat II Türkçe 2 2 5
TDE 776 Dil İlişkileri ve Türkçe II Türkçe 2 2 5
TDE1 770 Uygur Türkçesi Türkçe 3 3 5


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 701 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 701 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler