Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Bu programda Çift Anadal / Yan dal / Ortak Program uygulanmamaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programda üst kademeye geçiş sınavları "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.