Amaçlar

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın amacı İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

Hedefler

Programın hedefleri İngiliz Dili Eğitiminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmaktır. Program, öğrencilerin mesleki gelişimlerinde yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki güncel alanlara odaklanır. Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, alanda doktora yapabilirler.