Mezuniyet Koşulları:

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve yüksek lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 3.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.