Program Hakkında Bilgi

Mesleğinin gereksinimi olan nitelikli tasarımcı yetiştirme amacı ile Ana Bilim Dalı olarak kurulan İç Mimarlık Bölümünde 1994 yılında Lisansüstü eğitime başlanılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans eğitimi verilmektedir. İç Mimarlık Bölümü´nde eğitim ve öğretim; dersler, atölye çalışmaları, eskiz çalışmaları, seminerler, stajlar ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür. Eğitim dili Türkçe´ dir.
Program ISCED Kodu

21
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

Program süresi 2 yıldır.
Programın Özellikleri ve Tanımı

İç Mimarlık, birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevrenin ve mobilyaların tasarlanması doğrultusunda, öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleri ile tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. İç Mimarlık, mimari yapı bütünlüğünde açık - kapalı her çevrenin, hacim donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan faktörü, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerler, sosyo-ekonomik kriterler paralelinde planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi, kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin, bilgide, beceride, tasarım yeteneğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. Eğitim sürecinde, görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metotları kuramsal anlatımlar, deneysel pratik uygulamalar alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek iç mimarlık mesleğine hazırlanırlar. Eğitim programı, konu ağırlıkları dengelenerek, İç Mimarlık - Çevre Tasarımı ve İç Mimarlık - Mobilya Tasarımı adları ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.