Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Selçuk ÇOLAK

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün NAKIBOĞLU