Amaçlar

Bu programın temel amacı, mesleki konularda bilgi kazandırıp mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstererek; katılımcıların işletme, teknoloji ve yönetim konularındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini bütünlemek, artırmak ve güncellemektir.

Hedefler

Programdan mezun olan katılımcıların; işletme, teknoloji, üretim ve yönetim konularında, mesleki etik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, bilişim teknolojilerini kullanarak, yenilikçi ve girişimci yöneticiler olarak işletmelerde çalışabilmeleri hedeflenmektedir.