Program Hakkında Bilgi

İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı teknoloji kullanımı alanında kendilerini geliştirmek isteyen, teknoloji ve işletme yönetimi ortak alanlarında fark yaratma amacında olan ve günümüz bilişim teknolojilerini pratiğe dökmeyi hedefleyen profesyoneller için tasarlanmıştır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

Toplam 30 kredi ve en az 60 AKTS
Programın Süresi

1 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program konusuyla ilgili olarak öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmakta ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Egitim Şekli

Örgün eğitim