Amaçlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile genel olarak, ilgili alanda çalışanların lisans eğitimi ile elde ettikleri bilgileri akademik olarak zenginleştirmelerine, kendilerini araştırma ve uygulama açısından geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. . Ek olarak bu program bu alanda çalışan bireylerin hem teorik hem de uygulama yoluyla bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık becerilerini ileri düzeye taşımalarını amaçlamaktadır.

Hedefler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı gerek eğitim gerekse de diğer kurumlarda (adalet, endüstri, sağlık, rehabilitasyon vb.) verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin kalitesinin artmasında ve Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarının çağdaş bir yapı ve işleve kavuşturulmasında, yetiştirdiği uzmanlarla katkı sağlamayı hedeflemektedir.