Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Aile Terapisine Giriş I
(PDR753)
5 5 5 5 5 4 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
Aile Terapisine Giriş II
(PDR756)
5 5 2 5 2 5 2 2 5 - 5 5 5 - - - - 5 - -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
(PDR701)
3 3 5 3 3 4 4 1 1 - 1 2 2 - 1 3 - 2 1 -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
(PDR702)
4 4 5 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 2 1 4 1 2 3 1
Bilişsel-Davranışçı Danışma
(PDR741)
3 4 4 5 - 3 3 5 5 - - 4 - 5 3 5 - - - -
Bilişsel-Davranışçı Danışma Uygulamaları
(PDR742)
2 4 4 5 - - 4 5 5 - - - - - 5 5 - - - -
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları I
(PDR759)
5 4 2 2 - 2 3 2 5 - 3 - - - - - - 2 4 -
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları II
(PDR764)
5 4 2 3 - 5 - 2 3 - 3 - - - - - - 3 5 -
Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme
(PDR739)
5 4 3 5 - 3 3 5 5 3 - 4 - 4 3 5 - - - -
Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Zorbalık : Önleme ve Azaltma
(PDR761)
5 5 4 3 - 5 - 2 3 - 3 - - 2 2 2 2 1 5 1
Çocuklarda Sistemik Çalışma I
(PDR791)
4 2 1 3 4 1 - 5 5 1 2 1 3 2 4 1 1 1 4 2
Ergenlerde Sistemik Danışma
(PDR793)
5 5 5 5 - 5 1 1 1 - 5 - - - 2 - 3 5 4 5
Farklı Çiftlerde Eş Terapisi I
(PDR763)
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Farklı Çiftlerde Eş Terapisi II
(PDR768)
4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
Genogram Çalışmalarına Giriş I
(PDR771)
5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 5 5 5
Genogram Çalışmalarına Giriş II
(PDR778)
5 5 5 5 1 1 1 4 1 1 - 5 - - - - - 5 5 5
Grup Rehberliği
(PDR754)
5 2 1 5 - 2 4 5 5 2 - 3 - 2 3 3 1 2 4 5
İletişim Becerileri Eğitimi
(PDR735)
2 1 1 5 3 5 5 3 2 3 1 5 - 3 5 2 5 2 5 4
İletişim Becerileri Eğitimi Uygulamaları
(PDR738)
5 5 1 5 - 4 4 5 5 1 - 3 - 3 5 2 2 2 4 3
Kanıta Dayalı Psikolojik Danışma
(PDR775)
4 3 1 3 2 4 3 4 3 - 1 3 1 - 1 3 1 4 3 4
Karar Verme Yöntem ve Teknikleri
(EGT712)
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4
Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları
(PDR788)
4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 2 3 5 3 5 5 3
Kariyer Gelişimi ve Danışma
(PDR785)
5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4
Niteliksel Araştırma Yöntemleri I
(PDR745)
4 3 5 2 5 3 - - 4 2 - - 3 - - 2 2 3 3 3
Niteliksel Araştırma Yöntemleri II
(PDR744)
2 3 5 1 4 2 - - 2 - - - 2 - - - 4 3 3 -
Oyun Terapi
(PDR790)
4 2 1 4 2 1 - 3 4 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2
Seminer
(EGTS700)
3 3 5 3 4 3 3 2 5 5 3 1 2 5 2 2 4 4 2 5
Sınıf Yönetimi ve Danışma Yaklaşımları
(PDR743)
5 4 1 5 5 3 1 2 2 5 3 4 1 2 - 4 2 3 4 2
Tez Çalışması
(EGT1701)
4 5 5 3 2 3 3 1 - - - - 3 4 4 1 4 3 - 2
Uygulamalı Eğitim İstatistiği I
(PDR705)
5 2 5 3 2 5 5 3 1 2 - 2 1 - - 5 2 5 5 2
Uygulamalı Eğitim İstatistiği II
(PDR704)
- - 3 1 3 - - - 1 - 3 - 5 - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(EGT1700)
3 4 5 4 5 2 3 1 4 3 2 1 5 2 4 - 5 3 2 4
İlişkili ders sayısı / 32 31 31 32 32 23 30 25 29 31 20 22 23 21 20 22 23 22 28 26 23
İlişki ağırlığı 1281191151237610279891045459716363707765949980
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir