Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı 1984-1985 öğretim yılından itibaren devam etmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalı da 2016 yılına kadar bu programın bir parçası olmuştur, 2016 yılından itibaren ise yine aynı Enstitü bünyesinde ayrı bir program olarak varlığını sürdürmektedir. Bu programda bilimsel araştırma ve istatistikle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı yüksek lisans programında görev alabilecek kadrolu ve tam zamanlı olarak çalışan, 2 profesör doktor, 3 doçent doktor ve 5 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Programın kadrosunda bulunan öğretim üyeleri uzmanlaştıkları özel çalışma alanları sayesinde (örneğin; okul danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, çift ve aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı…vb.) yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin farklı konularda donanımlı olmalarına katkı sağlamaktadırlar.
Program ISCED Kodu

0111
Programın Kredisi

21 kredi
Programın Süresi

2 yıl (4 DÖNEM)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu yüksek lisans programı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalına ait üçü zorunlu, diğerleri seçmeli çok sayıda dersi içermektedir. 1. ve 2. yarıyıllarda bilim dalında yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler üçü zorunlu olmak koşuluyla en az 7 ders (21 kredi) almak durumundadırlar. Ayrıca 2. Yarıyılda kredisiz bir ders olan “Seminer” dersini de almak zorundadırlar. 3 ve 4. yarıyılda ise öğrenciler tez çalışmalarını yapacaklardır. Zorunlu dersler bilimsel araştırma ve istatistik bilgi ve becerilerini geliştirmeye, seçmeli dersler ise bu bilim alanının içerdiği yeterlilikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenciler yüksek lisansı bitirdiklerinde diplomalarında alan olarak “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” yazmaktadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Fen Edebiyat Fakülteleri’nin Psikoloji bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.