Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
ILEM 701 Sosyal Teori ve Medya Çalışmaları Zorunlu Türkçe 3 3 6
ILEM 703 Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 705 Sosyodilbilim Türkçe 3 3 6
ILEM 706 Sinema Araştırmalarında Yöntem Türkçe 3 3 6
ILEM 709 Sinema Tarihi ve Kuramı Türkçe 3 3 6
ILEM 713 Toplumsal Cinsiyet ve İletişim Türkçe 3 3 6
ILEM 716 Ulusaşırı Alan, Göç ve Medya Türkçe 3 3 6
ILEM 717 Halkla İlişkiler Teorileri ve Eleştirel Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
ILEM 718 Tüketim Kültürü ve Eğilimleri Türkçe 3 3 6
ILEM 724 Kitle İletişim Sistemleri ve İfade Özgürlüğü Türkçe 3 3 6
ILEM 727 Kültürlerarası İletişim Tartışmaları Türkçe 3 3 6
ILEM 733 Çok Kültürlü Toplum ve Farklılıkların Yönetimi Türkçe 3 3 6
ILEM 734 Siyasal İletişim Türkçe 3 3 6
ILEM 735 Göç ve Hareketlilikte Kültürlerarası İleşitim Sorunları ve Çözümler Türkçe 3 3 6
ILEM 736 Anayasalarda Basın Özgürlüğü Türkçe 3 3 6
ILEM 737 İletişim Etiği Türkçe 3 3 6
ILEM 739 Modernleşme Kuramları ve Sosyal Değişme Türkçe 3 3 6
ILEM 741 Yeni Medya ve Toplum Türkçe 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
ILEMS 700 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 706 Sinema Araştırmalarında Yöntem Türkçe 3 3 6
ILEM 708 Medya ve Söylem Çalışmaları Türkçe 3 3 6
ILEM 710 Gündelik Yaşam Etnografisi Türkçe 3 3 6
ILEM 714 Alternatif Medya Kuramları Türkçe 3 3 6
ILEM 716 Ulusaşırı Alan, Göç ve Medya Türkçe 3 3 6
ILEM 722 Medyada Ötekileştirme Politikaları Türkçe 3 3 6
ILEM 730 Sağlık İletişimi Dinamikleri ve Sağlıklı Olma Kültürü Türkçe 3 3 6
ILEM 731 Gözetim Toplumu ve Mahremiyet Türkçe 3 3 6
ILEM 732 Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Kuram Türkçe 3 3 6
ILEM 733 Çok Kültürlü Toplum ve Farklılıkların Yönetimi Türkçe 3 3 6
ILEM 735 Göç ve Hareketlilikte Kültürlerarası İleşitim Sorunları ve Çözümler Türkçe 3 3 6
ILEM 738 Popüler Kültür Tartışmaları Türkçe 3 3 6
ILEM 740 Yeni Medya Teorileri Türkçe 3 3 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
ILEMT 700 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
ILEMT 700 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler