Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.