Kazanılan Derece:

Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans diploması

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Tezli Yüksek Lisans diploması