Özel Kabul Koşulları:

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda başvurabilir ve kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Bu programa 4 yıllık Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarından mezun olanlar başvurabilir. Anabilim dalı tercihi dışındaki yabancı uyruklu öğrenci başvuruları anabilim dalı akademik kurulu tarafından değerlendirilir.