Program Hakkında Bilgi

"Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans" programı, moleküler biyoloji ve moleküler genetik teknikleri ile genetik hastalıkların tedavi ve tanısına yönelik olarak gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasını sağlar. Bu bağlamda her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapma bilgi ve becerisi kazandırır. Ayrıca hücre ve doku kültürü yapmasını, kromozomların elde edilmesini ve yorumlamasını sağlar. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber sağlık kurumlarında iş bulabilmektedirler.
Program ISCED Kodu

42
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tıbbi Biyoloji programından mezun olanlar canlının temel yapısını oluşturan hücre ve organellerinin yapısını ve fonksiyonlarını, doku ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını, genetik materyalin yapısını, genetik hastalıkları ve hastalıklara neden olan genleri, genlerin yapısını, genlerde meydana gelen mutasyonlarla oluşan hastalıkları, kalıtım biçimlerini, moleküler ve sitogenetik tetkik ve analizlerini, otozomal ve cinsiyet kromozomlarının sayısal ve yapısal anomalilerinin ne anlama geldiğini bilmeli ve açıklayabilmelidir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.