Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek

- Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek

- Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek

- Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek

- Araştırma bulgularını yorumlayabilmek

YETKİNLİKLER

Ögrenme Yetkinligi

- Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak