Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 501 Hemşirelikte Temel Kavramlar Zorunlu Türkçe 3 3 4
HEM 505 Hemşirelikte Araştırma ve İstatistik Zorunlu 2 2 3
HEM 523 Fizyopatoloji I Zorunlu Türkçe 2 2 3
HEM 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 5
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 503 Hemşirelik Esasları Öğretimi I Türkçe 3 3 5
HEM 509 Büyüme ve Gelişme Türkçe 2 2 3
HEM 510 Hemşirelik Esasları Semineri I Türkçe 1 1 2
HEM 511 Aile Sağlığı ve Hemşireliği I Türkçe 2 2 3
HEM 513 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 6
HEM 516 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Türkçe 3 3 5
HEM 517 Çocuk Hemşireliğinde İletişim Türkçe 2 2 3
HEM 518 Çocuk Sağlığı ile İlgili Kavramlar Türkçe 2 2 3
HEM 519 Evde Bakım Türkçe 2 2 3
HEM 520 Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması Türkçe 0+6 3 5
HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri I Türkçe 1 1 2
HEM 525 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 6
HEM 527 Cerrahi Hemşireliğinde Acil Bakım Türkçe 2+4 4 6
HEM 528 Ameliyathane Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 529 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Semineri I Türkçe 1 1 2
HEM 531 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 7
HEM 533 Perinatoloji Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 7
HEM 535 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri I Türkçe 1 1 2
HEM 537 Dahili Bakım I Türkçe 2+4 4 6
HEM 539 İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri I Türkçe 1 1 2
HEM 543 İstismar ve İhmal I Türkçe 2 2 3
HEM 546 Sağlığın Değerlendirilmesi Türkçe 2 2 3
HEM 547 Diyabet Hemşireliği Türkçe 2 2 3
HEM 548 Onkoloji Hemşireliği Türkçe 2 2 3
HEM 549 Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Temel Bilgileri Türkçe 2 2 3
HEM 550 Bilim Tarihi ve Etiği Türkçe 2 2 3
HEM 551 Türkiye'de Hemşireliğin Gelişimi ve Bilimselleşme Süreci Türkçe 2 2 3
HEM 552 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Türkçe 2 2 3
HEM 553 Hemşirelikte Araştırma ve Yayın Etiği Türkçe 2 2 3
HEM 554 Hemşirelik Mevzuatı ve Etik Kodlar Türkçe 2 2 3
HEM 555 Hemşirelik Etiği ve Tarihi Semineri I Türkçe 1 1 2
HEM 557 Adli Bilimlerde Etik Türkçe 2 2 3
HEM 558 Çocuk İstismarı ve İhmalinde Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2+4 4 6
HEM 559 Temel Psikopatoloji Türkçe 2 2 3
HEM 560 Adli Hemşirelik Türkçe 2+4 4 6
HEM 561 Adli Psikiyatri Hemşireliği Türkçe 2 2 3
HEM 562 Aile İçi Şiddet Türkçe 2 2 3
HEM 563 Adli Hemşirelik Semineri I Türkçe 1 1 2
HEM 565 Adli Bilimlere Giriş 2 2 3
HEM 566 Adli Travmatoloji ve Ölçümler 2 2 3
HEM 567 Klinik Adli Tıp Uygulamalarına Giriş 2 2 3
HEM 568 Adli Bilimlerde Prosedür 2 2 3
HEM 569 Hemşirelikte Etik Türkçe 2+4 4 6
HEM 570 Endoskopi Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 571 Hasta Güvenliği Türkçe 2 2 4
HEM 572 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 573 Yoğun Bakım Hemşireliği Türkçe 2+4 4 6
HEM 574 Ağrı Yönetimi Türkçe 2 2 3
HEM 575 Üreme Sağlığı Türkçe 2 2 4
HEM 576 Acil Obstetrik ve Jinekolojik Bakım Türkçe 2 2 4
HEM 577 Literatür Tarama Makale Hazırlama Türkçe 2 2 4
HEM 578 Hemşirelikte Malpraktis Türkçe 2 2 3
HEM 580 Hemşirelikte Yönetim I Türkçe 2 2 4
HEM 582 Hemşirelikte Liderlik Türkçe 2 2 4
HEM 583 Hemşirelik Yönetimi ve Organizasyonu Türkçe 2 2 4
HEM 584 Hemşirelik Yönetim Klinik Uygulama I Türkçe 1+4 6 5
HEM 586 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 6
HEM 588 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Türkçe 2 2 3
HEM 589 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I Türkçe 0+6 3 4
HEM 591 Diyaliz Hemşireliği Türkçe 2+3 2 5
HEM 592 Etik Teoriler Türkçe 2 2 42. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 524 Fizyopatoloji II Zorunlu Türkçe 2 2 3
HEM 542 Hemşirelikte Klinik Etik Zorunlu Türkçe 2 2 4
HEM 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 715 Seminer Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 33 *

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 504 Hemşirelik Esasları Öğretimi II Türkçe 2+4 4 6
HEM 509 Büyüme ve Gelişme Türkçe 2 2 3
HEM 512 Aile Sağlığı ve Hemşireliği II Türkçe 2 2 3
HEM 514 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 6
HEM 515 Hemşirelik Esasları Semineri II Türkçe 1 1 2
HEM 516 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Türkçe 3 3 5
HEM 517 Çocuk Hemşireliğinde İletişim Türkçe 2 2 3
HEM 518 Çocuk Sağlığı ile İlgili Kavramlar Türkçe 2 2 3
HEM 519 Evde Bakım Türkçe 2 2 3
HEM 520 Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması Türkçe 0+6 3 5
HEM 522 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri II Türkçe 1 1 2
HEM 526 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 6
HEM 527 Cerrahi Hemşireliğinde Acil Bakım Türkçe 2+4 4 6
HEM 528 Ameliyathane Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 530 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Semineri II Türkçe 1 1 2
HEM 532 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 7
HEM 534 Perinatoloji Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 7
HEM 536 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri II Türkçe 1 1 2
HEM 538 Dahili Bakım II Türkçe 2+4 4 6
HEM 540 İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri II Türkçe 1 1 2
HEM 541 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Türkçe 2 2 3
HEM 544 İstismar ve İhmal II Türkçe 2 2 3
HEM 546 Sağlığın Değerlendirilmesi Türkçe 2 2 3
HEM 547 Diyabet Hemşireliği Türkçe 2 2 3
HEM 548 Onkoloji Hemşireliği Türkçe 2 2 3
HEM 549 Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Temel Bilgileri Türkçe 2 2 3
HEM 550 Bilim Tarihi ve Etiği Türkçe 2 2 3
HEM 551 Türkiye'de Hemşireliğin Gelişimi ve Bilimselleşme Süreci Türkçe 2 2 3
HEM 552 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Türkçe 2 2 3
HEM 553 Hemşirelikte Araştırma ve Yayın Etiği Türkçe 2 2 3
HEM 554 Hemşirelik Mevzuatı ve Etik Kodlar Türkçe 2 2 3
HEM 556 Hemşirelik Etiği ve Tarihi Semineri II Türkçe 1 1 2
HEM 557 Adli Bilimlerde Etik Türkçe 2 2 3
HEM 558 Çocuk İstismarı ve İhmalinde Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2+4 4 6
HEM 559 Temel Psikopatoloji Türkçe 2 2 3
HEM 560 Adli Hemşirelik Türkçe 2+4 4 6
HEM 561 Adli Psikiyatri Hemşireliği Türkçe 2 2 3
HEM 562 Aile İçi Şiddet Türkçe 2 2 3
HEM 564 Adli Hemşirelik Semineri II Türkçe 1 1 2
HEM 565 Adli Bilimlere Giriş 2 2 3
HEM 566 Adli Travmatoloji ve Ölçümler 2 2 3
HEM 567 Klinik Adli Tıp Uygulamalarına Giriş 2 2 3
HEM 568 Adli Bilimlerde Prosedür 2 2 3
HEM 569 Hemşirelikte Etik Türkçe 2+4 4 6
HEM 570 Endoskopi Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 571 Hasta Güvenliği Türkçe 2 2 4
HEM 572 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 573 Yoğun Bakım Hemşireliği Türkçe 2+4 4 6
HEM 574 Ağrı Yönetimi Türkçe 2 2 3
HEM 575 Üreme Sağlığı Türkçe 2 2 4
HEM 576 Acil Obstetrik ve Jinekolojik Bakım Türkçe 2 2 4
HEM 577 Literatür Tarama Makale Hazırlama Türkçe 2 2 4
HEM 578 Hemşirelikte Malpraktis Türkçe 2 2 3
HEM 581 Hemşirelikte Yönetim II Türkçe 2 2 4
HEM 582 Hemşirelikte Liderlik Türkçe 2 2 4
HEM 583 Hemşirelik Yönetimi ve Organizasyonu Türkçe 2 2 4
HEM 585 Hemşirelik Yönetim Klinik Uygulama II Türkçe 1+4 6 5
HEM 587 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 4
HEM 588 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Türkçe 2 2 3
HEM 590 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II Türkçe 0+6 3 4
HEM 591 Diyaliz Hemşireliği Türkçe 2+3 2 5
HEM 592 Etik Teoriler Türkçe 2 2 4


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Türkçe 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Türkçe 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler