Önceki Programin Tanınması:

Hemşirelikte lisans eğitimini tamamlamış olanlar bu programda yüksek lisans yapabilirler.