Amaçlar

1. Kanıtların toplanması, işlenmesi, analizi ve değerlendirilmesinde yetkinlik gösteren , problem çözmede yaratıcı, temel bilimsel literatürü kendi araştırmalarında etkin bir şekilde kullanan, sözel ve yazılı bilimsel iletişim biçimlerinde yetkinlik sahibi, tarihsel gözlemlere ve deneysel kanıtlara dayanarak bilimsel açıklamaları formüle edebilen ve deney sonuçlarındaki değişkenliği hesaplayabilen adli bilim uzmanları yetiştirmek.2. Bilirkişilik hizmetine yönelik rutin laboratuvar hizmeti vermek.

Hedefler

1. Adli Bilimler şemsiyesi altına giren/girebilecek alanlarda;eleştirel düşünme ve analiz yeteneği kazanmış, laboratuvar becerilerini geliştirmiş,problem çözme becerilerini kazanmış, ceza adalet sistemini kavramsal olarak anlamış, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip profesyonel mezunlar yetiştirmek 2. Program akreditasyonu elde etmek ve sürdürmek 3. Yılda ortalama 10 mezun vermek 4. Mezunları istihdam için hazırlamak 5. Uluslararası kalite standartlarında hizmet verebilmek için hizmete özgü yatırımlar yapmak.