Program Hakkında Bilgi

Adli Bilimler Anabilim Dalı yüksek lisans programında; genetik, toksikoloji, biyoloji, kimya, fizik, psikoloji, sosyoloji ve kriminalistik gibi adli bilimlere katkısı olan alanlarda, teorik ve uygulamaya yönelik klasik ve güncel bilgiler verilmekte ve üretilmektedir.
Program ISCED Kodu

1
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu program Adli Bilimlerin farklı alanlarında çalışabilecek özellikte Adli Bilimler uzmanı yetiştirir. 2 yıllık program süresinde ilk bir1 yıl teorik ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersler alan öğrenci, ikinci yıl tez projesi hazırlamaktadır. İkinci yılın sonunda tez projesinden başarılı olan öğrenci Adli Bilimler yüksek lisans diploması almaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.