DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLARK   204 4 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste araştırmacıya konusu hakkında bilimsel bir metin yazdırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, araştırma konusu hazırlanırken yöntem ve teknikler kullanılarak bilimsel bir metnin nasıl yazılacağı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi kaynaklarını etkin biçimde kullanır.
2) Bilimsel çalışmada etik kurallara uyar.
3) Arkeolojik ve arkeometrik bilgiyi etkin biçimde kullanır.
4) Bilimsel yazı yazma bilgisine sahip olur.
5) Çalışma konusunu bilimsel olarak savunur.
6) Çalışma konusunu bilimsel yöntemlerle destekler.
7) Çalışma konusunu bilimsel yöntemlerle analiz eder.
8) Çalışma konusunu bilimsel yöntemlerle tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek.
X
2
Analitik yöntemleri uygulayabilmek
X
3
Analiz sonuçlarını bilişim teknolojisi ile açıklayabilmek
X
4
Mikroskopik çalışmaları yapabilmek
X
5
Disiplinler arası ve farklı alanlardan kişiler ile çalışabilme yetkinliği kazanmak
X
6
Arkeolojik buluntular ve kazı alanında yer alan Arkeo toprakların oluşumu ve çevre ile ilişkilerinin üzerine tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
X
7
Çalışmaların süreç ve sonuçlarını farklı disiplinlerdeki araştırmacılar ile ulusal ve uluslar arası çalışma ortamlarında yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
X
8
Kazı alanlarından çıkan arkeolojik buluntuların ve toprakların arkeo-çevre özelliklerinin doğa ve fen bilimlerinin yardımı ile arkeometrik ölçümlerini yapabilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma konusu hakkında literatür tarama. İlgili kaynakların taranması Tartışma
2 Çalışma konusu hakkında literatür tarama ve bilgiyi sınıflama İlgili kaynakların taranması Tartışma
3 Çalışma konusu hakkında literatür tarama ve bilgiyi değerlendirme. İlgili kaynakların taranması Tartışma
4 Çalışma konusu hakkında bilgiyi değerlendirme. İlgili kaynakların taranması Tartışma
5 Çalışma konusunda laboratuvar çalışması yapma. İlgili kaynakların taranması Tartışma
6 Sonuçlardan istatistik verilere ulaşma. İlgili kaynakların taranması Tartışma
7 İstatistiksel verileri yorumlama İlgili kaynakların taranması Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Bilgileri tanımlama ve değerlendirme. İlgili kaynakların taranması Tartışma
10 Ulaşılan verileri sınıflama. İlgili kaynakların taranması Tartışma
11 Ulaşılan verileri sınıflama ve listeleme. İlgili kaynakların taranması
12 Ulaşılan verileri bilimsel metot ile yazmaya başlama. İlgili kaynakların taranması Tartışma
13 Ulaşılan verileri bilimsel metot ile yazma. İlgili kaynakların taranması Tartışma
14 Hazırlanan metnin değerlendirilmesi. İlgili kaynakların taranması Tartışma
15 Hazırlanan metnin değerlendirilmesi ve yorumlanması. İlgili kaynakların taranması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar